Znaleziono 1 artykuł

Natalia Mrozkowiak-Nastrożna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między akceptacją a resentymentem : próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego Natalia Mrozkowiak-Nastrożna s. 51-73