Znaleziono 1 artykuł

Julia Mowińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik Julia Mowińska Robert Rogal Maria Roznerska s. 369-393