Znaleziono 8 artykułów

Iwona Modrzewska-Pianetti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Las lámparas de aceite tardoantiguas del Museo Arqeológico de Gerona (Cataluña) Iwona Modrzewska-Pianetti s. 12-24, 5-13
Warunki topograficzne antycznego Altinum odczytane z archiwalnych map wysokościowych Michela Bagolan Iwona Modrzewska-Pianetti Franco Pianetti s. 21-30
Lucerne iberiche della tarda antichità : note a margine delle collezioni Madrilena e Barcelona Iwona Modrzewska-Pianetti s. 14-15, 25-30
La Lucerna di Baelo: note al margine della collezione Madrilena Iwona Modrzewska-Pianetti s. 33-42
Alcuni problemi di ritrovamenti di anfore tardoantiche nella Laguna di Venezia Iwona Modrzewska-Pianetti s. 43-47
Testimonianze topografiche ed archeologiche dei contatti frala Laguna di Venezia ed Altinum Iwona Modrzewska-Pianetti s. 49-53
Periferie lagunari del territorio dell'antica Altinum Iwona Modrzewska-Pianetti Franco Pianetti s. 79-84
Importy amfor do Galii Cisalpińskiej : dane archeologiczne z obszarów Cisalpiny Iwona Modrzewska-Pianetti s. 143-156, 6