Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Miziołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The story of Paris and Helen in Italian renaissance domestic paintings from the Lanckoroński collection Jerzy Miziołek s. 15-31
Dirke chrześcijańska i inne tematy all’antica w twórczości Henryka Siemiradzkiego : uwagi i rozważania Jerzy Miziołek s. 21-54
"In the pure taste of Trajan’s century" : preliminary observations on Pliny the Younger’s Laurentina as imagined by Count Stanisław Kostka Potocki Jerzy Miziołek s. 25-42
Moc królewskiej oracji : porwanie Stanisława Augusta w obrazie ołtarza kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach Jerzy Miziołek Adam Tyszkiewicz s. 59-74
Moc królewskiej oracji : porwanie Stanisława Augusta w obrazie ołtarza kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach Jerzy Miziołek Adam Tyszkiewicz s. 59-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stefan Kardynał Wyszyński wobec "universum" sztuki Jerzy Miziołek s. 82-91
Sceny z życia Scypiona Afrykańskiego : dwa malowidła północnowłoskie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Miziołek s. 99-102
Una leggenda medievale raffigurata all'antica : un ovale rinascimentale inedito del Museo Bardini a Firenze Jerzy Miziołek s. 12, 121-132
Historia Antiocha i Stratoniki : uwagi o obrazie Józefa Oleszkiewicza w Muzeum Litewskim w Wilnie Jerzy Miziołek s. 130-142