Znaleziono 17 artykułów

Elżbieta Miterka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie zabawy konstrukcyjnej w rozwoju manualnym dzieci czteroletnich Elżbieta Miterka Mirella Ogrocka s. 25-35
Współczesna edukacja elementarna szansą na integralny rozwój dziecka : recenzja książki: "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową dr Barbary Surmy, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 Elżbieta Miterka Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 87-92
Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowo-metodycznego „Reforma edukacji elementarnej w aspekcie współczesnych wyzwań społecznych w Polsce i Ukrainie” Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 163-164
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego "Potencjalności dziecka wyzwaniem dla kompetencji nauczyciela" Chełm, 30.03.2014 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 189-190
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego "Praktyczne egzemplifikacje rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów" Chełm, 9 V 2016 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 207-208
Recenzja książki: "Program praktyk w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela edukacji elementarnej dla studentów kierunku pedagogika i jego praktyczne egzemplifikacje", red. E. Staropiętka-Kuna, A. Okoński, E. Miterka, Chełm 2015 Joanna Majchrzyk-Mikuła Elżbieta Miterka (aut. dzieła rec.) Augustyn Okoński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Staropiętka-Kuna (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Sprawozdanie z Seminarium dydaktycznego nt. „Nauczyciel kreatorem działań edukacyjnych” Chełm, 8 IV 2011 r. Ewa Kuna Elżbieta Miterka s. 215-216
Sprawozdanie z „British educational training and technology (BETT SHOW 2017)” Londyn, 26-27 I 2017 r. Piotr Mazur Elżbieta Miterka s. 217-220
Sprawozdanie z Konferencji "Zarządzanie szkołami wyższymi w kontekście prawnym, społecznym, technologicznym", Wieliczka, 9-10 V 2017 r. Piotr Mazur Elżbieta Miterka s. 221-223
Sprawozdanie z Seminarium dydaktycznego nt. „Etyczny wymiar relacji interpersonalnych nauczyciel – uczeń” Chełm, 3 XI 2011 r. Ewa Kuna Elżbieta Miterka s. 227-228
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego "Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela edukacji elementarnej", Chełm 15.04.2015 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 237-238
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego Rozbudzanie aktywności a osiągnięcia edukacyjne dziecka, Chełm 11.05.2012 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 242-243
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego “Pedagogiczne praktyki studenckie – wyzwania i możliwości”, Chełm 06.11.2012 r.@Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 243-244
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego “Środowiska wychowawcze dziecka – rodzina, przedszkole, szkoła", Chełm 23.11.2012 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 245-246
Sprawozdanie z konferencji “Innowacje w procesie projektowania i realizacji studenckich praktyk pedagogicznych w PWSZ w Chełmie”, Chełm 30.04.2013 r Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 247-248
Sprawozdanie z konferencji podsumowującej projekt „Wiedza i praktyka drogą do sukcesu”, Chełm 28.05.2015 r. Elżbieta Miterka Ewa Staropiętka-Kuna s. 249-250
Sprawozdanie z konferencji „Uczeń zdolny – diagnoza i edukacja” Elżbieta Miterka s. 255-257