Znaleziono 9 artykułów

Bronisław Mikulec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kasa pożyczkowa przemysłowców lubelskich w latach 1884 - 1914 Bronisław Mikulec s. 63-76
Spółdzielcze towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe i kredytowe w Guberni Lubelskiej w latach 1898 - 1914 Bronisław Mikulec s. 85-103
Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze w latach 1894-1914 Bronisław Mikulec s. 99-118
Powstańcze epizody w biografiach przemysłowców lubelskich Bronisław Mikulec s. 99-107
Z dziejów przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1919 - 1929 Bronisław Mikulec s. 101-113
Przemysł cukrowniczy ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1929-1939 Bronisław Mikulec s. 209-231
Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864 - 1914", Bronisław Mikulec, Lublin 1989 : [recenzja] Albin Koprukowniak Bronisław Mikulec (aut. dzieła rec.) s. 272-275
Przemysł cukrowniczy na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914 Bronisław Mikulec s. 285-308
Przemysł drzewny na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914 Bronisław Mikulec s. 399-410