Znaleziono 5 artykułów

Marek Mikołajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Francji do planu Marshalla Marek Mikołajczyk s. 53-73
Rola Harolda Macmillana w pracach Zgromadzenia Rady Europy w latach 1949-1951 Marek Mikołajczyk s. 222-242
"La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990", Georges-Henri Soutou, Paris 2001 : [recenzja] Marek Mikołajczyk Georges-Henri Soutou (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Izba szczecińska Marek Mikołajczyk s. 249-259
Francuzi wobec idei zjednoczenia Europy w latach II wojny światowej Marek Mikołajczyk s. 301-308