Znaleziono 12 artykułów

Janusz Mierzwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie oraz organizacji zrzeszających polskich prawników na terenie Zjednoczonego Królestwa w latach 1940−1947 Janusz Mierzwa s. 77-94
Etyka w społeczeństwie informacyjnym Janusz Mierzwa s. 165-169
Akceptacja wartości ostatecznych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu Janusz Mierzwa s. 211-233
"Związek Legionistów Polskich 1922-1939", Elżbieta Kossewska, Warszawa 2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 228 : [recenzja] Janusz Mierzwa Elżbieta Kossewska (aut. dzieła rec.) s. 224-228
Krosno nad Wisłokiem w kontekście przemian społecznych Janusz Mierzwa s. 229-244
Akceptacja norm moralnych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu Janusz Mierzwa s. 249-273
"Kwestia chłopska w świetle nauczania społecznego Kościoła", Stanisław Janik, Ząbki 2002 : [recenzja] Janusz Mierzwa Stanisław Janik (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II", Henryk Skorowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Janusz Mierzwa Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
Obraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w Krośnie na Podkarpaciu w roku szkolnym 1996 Janusz Mierzwa s. 327-341
Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną Janusz Mierzwa s. 471-490
"Udfordringer til Højskolen. Danske folkehøjskoler 1844-1994", Gunhild Nissen, Odense 1994 : [recenzja] Janusz Mierzwa Gunhild Nissen (aut. dzieła rec.) s. 599-600
"Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi polskiej", Małgorzata Rosalska, Poznań 2004 : [recenzja] Janusz Mierzwa Małgorzata Rosalska (aut. dzieła rec.) s. 600-602