Znaleziono 5 artykułów

Aneta Michalska-Warias

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym Aneta Michalska-Warias Katarzyna Nazar-Gutowska s. 61-76
Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim Aneta Michalska-Warias s. 129-144
Pojęcie przestępczości zorganizowanej - aspekty kryminologiczne Aneta Michalska-Warias s. 129-143
Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy Aneta Michalska-Warias s. 129-141
Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku Aneta Michalska-Warias s. 139-152