Znaleziono 6 artykułów

Iwona Mendryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach Iwona Mendryk s. 103-112
Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji Iwona Mendryk s. 143-155
Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych : różnice międzygeneracyjne Marzena Cichorzewska Iwona Mendryk s. 163-179
Preferowane metody doskonalenia kompetencji pracowniczych – różnice międzypokoleniowe Iwona Mendryk s. 245-251
Kreowanie wizerunku organizacji : propozycja modelu Iwona Mendryk s. 261-273
Źródła wiedzy organizacyjnej - wyniki badań polskich przedsiębiorstw Iwona Mendryk s. 315-331