Znaleziono 18 artykułów

Ewa Mazur-Wierzbicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ integracji z Unią Europejską na finansowanie ochrony środowiska w Polsce Ewa Mazur-Wierzbicka s. 37-57
Rodzina jako szczególny interesariusz przedsiębiorstwa rodzinnego Ewa Mazur-Wierzbicka s. 49-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Towards Socially Responsible Succession Ewa Mazur-Wierzbicka s. 67-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty Ewa Mazur-Wierzbicka s. 69-78
Przedsiębiorczość odpowiedzialna w wymiarze ekologicznym Ewa Mazur-Wierzbicka s. 83-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce osób starszych na polskim rynku pracy Ewa Mazur-Wierzbicka s. 93-105
Innowacje i wiedza w działalności klastrów w Polsce Ewa Mazur-Wierzbicka s. 103-112
Progress in implementing the sustainable development concept into socioeconomic development in Poland compared to other member states Ewa Mazur-Wierzbicka s. 139-150
Pokolenie Y - liderzy jutra : analiza komparatywna : Polska versus inne kraje Europy Środkowej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 169-181
EMS as a tool for continual improvement in a business organisation Ewa Mazur-Wierzbicka s. 173-182
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 195-206
Równowaga na płaszczyźnie życie zawodowe – życie prywatne w przedsiębiorstwach rodzinnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 215-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 227-241
Specyfika realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 227-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania konsumenckie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu Ewa Mazur-Wierzbicka s. 241-250
Skutki i wyzwania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska Ewa Mazur-Wierzbicka s. 274-294, 309
Kompetencje pokolenia Y : wybrane aspekty Ewa Mazur-Wierzbicka s. 307-320
Analiza komparatywna poziomu zaawansowania w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 371-383