Znaleziono 2 artykuły

Marek Matuszelański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sport balonowy w Polsce w okresie międzywojennym : zarys problematyki Marek Matuszelański s. 61-75
Powstanie i początki działalności Studenckiego Klubu Balonowego w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1975–1980) Marek Matuszelański s. 61-75