Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof B. Matusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) : innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej Krzysztof B. Matusiak s. 13-38
Kierunki doskonalenia systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce : zadania dla rządu i administracji centralnej Jacek Guliński Krzysztof B. Matusiak s. 27-57
Kadry dla nowoczesnej gospodarki : wyzwania dla systemu edukacji Łukasz Arendt Krzysztof B. Matusiak s. 29-44
Ostrołęcki system produkcyjny Krzysztof B. Matusiak Maria Parzychowska-Kurpiewska s. 149-182
Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej Krzysztof B. Matusiak s. 203-224
Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju na rozwój regionu oraz perspektywy utworzenia polskiego inkubatora naukowo-technologicznego i polskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Chinach Tomasz Copp Krzysztof B. Matusiak s. 219-236
Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych Marcin Feltynowski Krzysztof B. Matusiak s. 367-379