Znaleziono 3 artykuły

Urszula Markowska-Przybyła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapitał społeczny małych miast Polski Urszula Markowska-Przybyła s. 29-38
Identyfikacja i ocena kapitału społecznego regionów Polski na podstawie analizy sieci relacji Urszula Markowska-Przybyła s. 65-79
Zaufanie jako miara kapitału społecznego : dane deklarowane a obserwowane Urszula Markowska-Przybyła David M. Ramsey s. 223-235