Znaleziono 2 artykuły

Marcin Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948-1956 Marcin Markiewicz s. 57-69
Konflikty społeczne wokół świadczeń rzeczowych w Polsce w latach 1944-1946 : przykład Białostocczyzny Marcin Markiewicz s. 111-125