Znaleziono 3 artykuły

Jan Malarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w okresie PKWN Jan Malarczyk s. 103-123
"Powstanie i organizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle źródeł", opr. Jan Malarczyk, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Malarczyk Tadeusz Mencel s. 235-238
"Powstanie i organizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle źródeł", Jan Malarczyk, Lublin 1968 : [recenzja] Stanisław Szpikowski Jan Malarczyk (aut. dzieła rec.) s. 744-748