Znaleziono 9 artykułów

Magdalena Makowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Infografik als Sehfläche Magdalena Makowska s. 35-52
Mikrotexte aud (de)motivierenden Sehflächen Magdalena Makowska s. 63-74
(Mikro)Syntax in Mikrotexten : Syntaktische Analyse von Märchentiteln Magdalena Makowska s. 69-78
Jak pokazać lek? : opakowania leków jako płaszczyzny wizualne Magdalena Makowska s. 75-86
Pokaż mi swoje logo – logo miast jako płaszczyzna wizualna Magdalena Makowska s. 87-97
Auf einer Brücke zwischen Titel und Text - Titelfunktionen Magdalena Makowska s. 105-114
Wie Texte die Kultur codieren und wie die Kultur Texte "stilisiert" : Makrokultur in Mikrotexten am Beispiel von literarischen Titeln Magdalena Makowska s. 157-171
Jakim językiem mówią tekst i obraz? : o relacji tekst-obraz na przykładzie demotywatorów Magdalena Makowska s. 169-184
Schönheit zeigen und beschreiben : Einige Bemerkungen zu Schönheitsfragen kodierenden Sehflächen Magdalena Makowska s. 236-244