Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Majka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 253-264
Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 317-328