Znaleziono 2 artykuły

Joanna Majchrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusze UE w równoważeniu infrastruktury transportu miejskiego w Polsce 2004-2006 Joanna Majchrzak s. 102-118
EU funds in balancing urban transport infrastructure in Poland, 2004-2006 : [abstract] Joanna Majchrzak s. 154-155