Znaleziono 4 artykuły

Regina Maga-Jagielnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice w kompozycji przestrzeni miejskiej : bariery i zobowiązania Regina Maga-Jagielnicka s. 17-31
Oferta kulturowa przestrzeni rewitalizowanych Regina Maga-Jagielnicka s. 51-62
Miasto w pułapce żywiołowości Regina Maga-Jagielnicka s. 94-105
Publiczne przestrzenie miast odpowiedzią na kulturowe potrzeby człowieka Regina Maga-Jagielnicka s. 115-123