Znaleziono 2 artykuły

Artur Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najstarsze dokumenty opatowskie Artur Lis s. 117-150
Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, Sandomierz, 12 X 2013 r. Artur Lis s. 225-227