Znaleziono 12 artykułów

Jarosław M. Lipniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katolicko-luterański dialog na temat roli i miejsca Kościoła Jarosław M. Lipniak s. 43-60
Katolicko-luterański dialog na temat roli i miejsca Kościoła w zbawczym dziele Chrystusa od Soboru Watykańskiego II do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Jarosław M. Lipniak s. 43-60
Piękno nowego stworzenia w Maryi Jarosław M. Lipniak s. 48-61
    Zacytuj
  • Udostępnij
Reinterpretacja dogmatu jako problem ekumeniczny Jarosław M. Lipniak s. 61-71
Teocentryczny wymiar łaski usprawiedliwienia w teologii Karla Rahnera Jarosław M. Lipniak s. 127-138
Usprawiedliwiający wymiar Eucharystii Jarosław M. Lipniak s. 145-172
Usprawiedliwiający wymiar sakramentu pokuty i pojednania. Aspekt ekumeniczny Jarosław M. Lipniak s. 149-180
Eucharystia i Maryja : aspekt ekumeniczny Jarosław M. Lipniak s. 155-168
Pierwsza wśród usprawiedliwionych : usprawiedliwienie Maryi w świetle "Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu" Jarosław M. Lipniak s. 323-342
Maryja : łaska i nadzieja w Chrystusie : deklaracja z Seattle Jarosław M. Lipniak (tłum.) s. 427-459
Komentarz do dokumentu : "Maryja : łaska i nadzieja w Chrystusie " Jared Wicks Jarosław M. Lipniak (tłum.) s. 460-474
"Wierzyć w tego samego i tak samo : ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera", red. Jarosław M. Lipniak, Świdnik 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Jarosław M. Lipniak (aut. dzieła rec.) s. 479-481