Znaleziono 3 artykuły

Wiesław Lipka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konfederacja barska w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego Wiesław Lipka s. 47-72
"Konfederacja barska w >>Beniowskim<< Juliusza Słowackiego", Wiesłąw Lipka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja[ Marek Gumkowski Wiesław Lipka (aut. dzieła rec.) s. 211
"Przemiany tradycji barskiej. Studia", materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN w dniach 18-19 marca 1970 w Warszawie, Teksty przygotował Zespół Psychosocjologii Literatury Instytutu Badań Literackich, pod kierownictwem Zofii Stefanowskiej, Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie, ss. 256 + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Wiesław Lipka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 345-352