Znaleziono 28 artykułów

Zdzisław Lec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezuici wobec Unii Brzeskiej Zdzisław Lec s. 43-51
Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-1776 Zdzisław Lec s. 65-82
Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-48 Zdzisław Lec s. 75-82
Przyczynki do działalności jezuitów w Jaworze i okolicy w XVII w. Zdzisław Lec s. 83-92
Jezuici na Górnym Śląsku do kasaty, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności szkolnej Zdzisław Lec s. 109-123
Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w ostatnim pięćdziesięcioleciu Zdzisław Lec s. 115-124
"«Saeculum Christianum» : Pismo historyczno-społeczne", [b.m.] 1994 : [recenzja] Zdzisław Lec s. 121-122
Troska (arcy)biskupa Profesora Kazimierza Majdańskiego o rozwój (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej Zdzisław Lec s. 129-144
"Marienlexicon", red. Remigius Bäumer, Leo Scheffczyk, Ottilien 1988-1994 : [recenzja] Zdzisław Lec Remigius Bäumer (aut. dzieła rec.) Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 138-139
Sympozjum naukowe z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz święta Uniwersytetu Opolskiego Zdzisław Lec s. 159-161
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 2, Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742", Józef Mandziuk, Warszawa 1995 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Zesłanie Ducha Świętego, „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4) Zdzisław Lec s. 205-206
Przemienienia Pańskie, Przemienienie Zdzisław Lec s. 207-208
"Sakralna sztuka gotycka na Śląsku", Józef Mandziuk, Wrocław 2003 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 208-209
Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła Zdzisław Lec s. 211-220
"Kult maryjny we Wrocławiu", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 212-213
3. niedziela Wielkiego Postu, Bóg jest nieskończoną miłością Zdzisław Lec s. 229-230
4. niedziela Wielkiego Postu, Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Zdzisław Lec s. 230-231
5. niedziela Wielkiego Postu, „Oczekuję wskrzeszenia umarłych” Zdzisław Lec s. 232-233
"Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu", Józef Mandziuk, Wrocław 1997 : [recenzja] Zdzisław Lec Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
30.niedziela zwykła, Sprawiedliwość Boża Zdzisław Lec s. 258-259
Niedziela poświęcenia własnego kościoła, Dążenie do osobistej świętości i troska o kościół Zdzisław Lec s. 259-260
Wszystkich Świętych, Uroczystość Wszystkich Świętych - czasem szczególnej radości i błogosławieństwa Bożego Zdzisław Lec s. 260-261
27. niedziela zwykła, O pracy w winnicy Pańskiej Zdzisław Lec s. 260-261
Sympozjum naukowe zorganizowane z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz święta Uniwersytetu Opolskiego, Opole - Kamień Śląski Zdzisław Lec s. 267-269
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Istnieje jeden Bóg w trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty Zdzisław Lec s. 294-295
Boże Ciało, Eucharystia - wielką tajemnicą wiary, Eucharystia buduje Kościół Zdzisław Lec s. 295-297
Chrystusa, Króla Wszechświata, „Szukajcie wpierw królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane” Zdzisław Lec s. 296-297