Znaleziono 2 artykuły

Jan Lankau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729", Jan Lankau, Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Łojek Jan Lankau (aut. dzieła rec.) s. 366-369
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie. 1513-1729", Jan Lankau, redaktor naukowy doc. dr Marian Tyrowicz, Kraków 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Krakowie, Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW «Prasa». Biblioteka Wiedzy o Prasie, tom 1, s. 264, 2 nlb. + 16 kart ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Adam Jarosz Jan Lankau (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 623-637