Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Lack

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyspiański : (fragmenty) Stanisław Lack s. 123-133
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, przedmowa, wybór tekstów i komentarze: Wojciech Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, Przedmowa, wybór tekstów i komentarze: W.Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 384