Znaleziono 1 artykuł

Klaus Lüdicke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przymus i bojaźń w kan. 1087 KPK z 1917 r. i w kan. 1103 KPK z 1983 r. Klaus Lüdicke s. 29-43