Znaleziono 3 artykuły

Aleksander Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Film i rzeczywistość albo sztuka - technika - reprodukcja - film : (rozdział z historii teorii filmowych) Aleksander Kwiatkowski s. 132-151
Ciało w 24 ujęciach Aleksander Kwiatkowski s. 159-171
"Film i rzeczywistość albo sztuka-technika-reprodukcja-film. (Rozdział z historii teorii filmowych)", Aleksander Kwiatkowski, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksander Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 197