Znaleziono 3 artykuły

Maurycy Kustra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozplanowanie i zasięg średniowiecznych Pobiedzisk Maurycy Kustra s. 59-74
Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście roli Pobiedzisk Maurycy Kustra s. 89-105
Rekonstrukcja liczby ludności Pobiedzisk w przeszłości Maurycy Kustra s. 151-159