Znaleziono 7 artykułów

Dariusz Kurzydło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie do małżeństwa jako forma katechezy dorosłych Dariusz Kurzydło s. 25-50
Zaangażowanie dorosłego chrześcijanina w budowę współczesnej kultury Dariusz Kurzydło s. 33-63
Kerygmatyczny i antropologiczny wymiar katechezy : próba redefinicji katechezy Dariusz Kurzydło s. 82-100
Inaczej stworzony przez Boga : prawo człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga Dariusz Kurzydło s. 134-152
Sakrament bierzmowania jako rutuały przejścia Dariusz Kurzydło s. 141-160
Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania ankiety audytoryjnej : (Temat badania: Funkcja wtajemniczenia w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych i zagrożeń cywilizacyjnych) Dariusz Kurzydło s. 181-213
Katecheza w rodzinie i dla rodzin Dariusz Kurzydło s. 187-202