Znaleziono 22 artykuły

Łukasz Kurdybacha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy pedagogiczne Szymona Maryckiego Łukasz Kurdybacha s. 3-39
Polemika w Polsce lat trzydziestych na temat wartości szkoły radzieckiej Łukasz Kurdybacha s. 3-26
Reforma litewskich szkół pijarskich w 1762 r. Łukasz Kurdybacha s. 3-23
Poglądy Gerrarda Winstanleya na wychowanie Łukasz Kurdybacha s. 3-17
Problem świeckości Akademii Jana Zamoyskiego Łukasz Kurdybacha s. 3-24
Rola Komeńskiego w Europie XVII wieku Łukasz Kurdybacha s. 5-39
Wpływ wczesnego Oświecenia na Jana Amosa Komeńskiego Łukasz Kurdybacha s. 8-35
Procesy laicyzacji oświaty w Belgii Łukasz Kurdybacha s. 68-102
Rola Nadieżdy K. Krupskiej w dziedzinie pedagogiki i oświaty pozaszkolnej Łukasz Kurdybacha s. 81-105
Czechosłowacka droga do laicyzacji wychowania Łukasz Kurdybacha s. 111-154
Stulecie działalności Francuskiej Ligi Nauczania Łukasz Kurdybacha s. 117-145
Jan Władysław Dawid a walka o nową szkołę w Królestwie pod koniec XIX wieku Łukasz Kurdybacha s. 133-165
"Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej", Izabela Kaniowska-Lewańska, Opole 1964 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Der Josefinismus : die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848", Eduard Winter, Berlin 1962 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Prométhée s'empare du savoir. La révolution d'octobre, la culture et l'école", Georges Cogniot, Paris 1967 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Georges Cogniot (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Łukasz Kurdybacha s. 240-250
Wspomnienie o Stanisławie Łempickim : (przemówienie na posiedzeniu Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza w Krakowie, w dniu 31.I.1948) Łukasz Kurdybacha s. 367-376
Redakcja "Pamiętnika Literackiego" Łukasz Kurdybacha s. 371-374
"Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego", Łukasz Kurdybacha, b. m. 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 444-452
"Wpływ rewolucji październikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową 1918-1939", Łukasz Kurdybacha, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 701-704
"Listy patriotyczne" Józefa Wybickiego Łukasz Kurdybacha s. 717-759
"Historia literatury polskiej", Klasa IX, część I: „Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich”, opracowali Kazimierz Budzyk i Jadwiga Pietrusiewiczowa, przy współudziale Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 212, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 764-776