Znaleziono 1 artykuł

Leszek Kuberski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23-25 września 1997 r.", pod red. Leszka Kuberskiego, Opole 1998 : [recenzja] Czesław Madajczyk Leszek Kuberski (aut. dzieła rec.) s. 250