Znaleziono 4 artykuły

Anna Kubale

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziecięca metafora pokolenia : o "Zniewolenie" Norwida Anna Kubale s. 51-66
"Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego", Anna Kubale, Gdańsk 1997 : [recenzja] Ewa Szczeglacka Anna Kubale (aut. dzieła rec.) s. 190-198
"Dziecko : symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski", Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Kubale Anna Czabanowska-Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Dziecko romantyczne : szkice o literaturze", Anna Kubale, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Braciszewska Anna Kubale (aut. dzieła rec.) s. 345-348