Znaleziono 4 artykuły

Maria Krygier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orle, gm. Mrocza, woj. bydgoskie. Stanowiska 1 i 2 Maria Krygier Wojciech Kuczkowski Jerzy Zegarliński s. 93-94
Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Anthony Harding Maria Krygier Janusz Ostoja-Zagórski James Rakhman Alojzy Wawrzyński s. 95-96
Stronno, gm. Dobrcz, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Maria Krygier Wojciech Kuczkowski s. 99-100
Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 Andrzej Dzięczkowski Maria Krygier Bolesław Nowaczyk Janusz Ostoja-Zagórski Alojzy Wawrzyński s. 120-121