Znaleziono 15 artykułów

Zygmunt Kruszelnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy szkice z zakresu ikonografii polskiej Zygmunt Kruszelnicki s. 3-26
Z dziejów kultu przeszłości w Toruniu : część I Zygmunt Kruszelnicki s. 19-33
"Śmierć Kopernika" : temat w sztuce polskiej Zygmunt Kruszelnicki s. 27-53
Z dziejów kultu przeszłości w Toruniu : część II Zygmunt Kruszelnicki s. 37-53
Z dziejów architektury ziemi chełmińskiej w latach 1772-1920 Zygmunt Kruszelnicki s. 41-65
Wizje sztuki średniowiecznej w literaturze polskiej Zygmunt Kruszelnicki s. 125-147
Z dziejów i ikonografii najstarszego dworca kolejowego w Toruniu Zygmunt Kruszelnicki s. 151-174
Gdański Ośrodek Ochrony Dóbr Kultury - geneza koncepcji, założenia programowe Hanna Domańska Zygmunt Kruszelnicki Ewa Wolska Jerzy Wolski Mirosław Zeidler s. 161-167
Profesor dr Jadwiga Puciata-Pawłowska : w Osiemdziesięciolecie Urodzin Zygmunt Kruszelnicki s. 191-194
Stan i program prac badawczych w dziedzinie ochrony dóbr kultury w województwie gdańskim Zygmunt Kruszelnicki Mirosław Zeidler s. 202-208
O wyższości naśladownictwa nad oryginałem Zygmunt Kruszelnicki s. 207-216
Wątki wczesnohistoryczne w "zabytkoznawczej" twórczości plastycznej końca XIX i początku XX wieku w Polsce Zygmunt Kruszelnicki s. 220-230
"Historiografia sztuki Gdańska i Pomorza", Zygmunt Kruszelnicki, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Ocena dorobku historii architektury polskiej", Witold Dalbor, Warszawa 1956 : [recenzja] Zygmunt Kruszelnicki Witold Dalbor (aut. dzieła rec.) s. 577-585
"Historyzm i kult przeszłości w szuce pomorskiej XVI-XVIII wieku", Zygmunt Kruszelnicki, Warszawa [etc.] 1984 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 875-878