Znaleziono 5 artykułów

Stefan Krukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarz ciałopalny bez popielnic w Wysokiem (pow. Sejnejski) Stefan Krukowski s. 1-13, 2
Cmentarz grzebalny w Koziminach (powiat Płoński) Stefan Krukowski s. 1-7
Kopiec w Lubiejewie (powiat Płocki) Stefan Krukowski s. 21-23
Cmentarz w Piwonicach (pow. Kaliski) Stefan Krukowski s. 2, 43-50
Cmentarz w Imiełkowie (pow. Koniński) Stefan Krukowski s. 1, 51-59