Znaleziono 11 artykułów

Ałła Krawczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego Ałła Krawczuk s. 69-82
Frazeologia biblijna «wieżą Babel»? : o znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z «nomen proprium» wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się języka polskiego = Biblical phraseology as the "Tower of Babel"? : the knowledge of normative biblical phraseology with «nomen proprium» among native speakers and Ukrainians learning Polish Ałła Krawczuk Krystyna Nikołajczuk s. 101-120
Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją Ałła Krawczuk s. 137-153
Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka : (na podstawie ankietowania studentów lwowskich) Ałła Krawczuk s. 147-170
Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców Ałła Krawczuk s. 167-183
Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich Ałła Krawczuk s. 223-228
Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej : Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki Ałła Krawczuk Ludmiła Petruchina s. 223-232
Nowy podręcznik leksykologii i kultury języka dla polonistów ukraińskich: potrzebny i wartościowy Małgorzata Kita Ałła Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 231-236
O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą : świadomość normatywna ukraińskiego studenta polonisty : (na przykładzie lwowskiej polonistyki) Ałła Krawczuk s. 285-301
Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie : (wybrane aspekty) Ałła Krawczuk s. 325-354
Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców Ałła Krawczuk s. 529-537