Znaleziono 7 artykułów

Zuzanna Krótki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gniazda słowotwórcze polskiego rdzenia ‐czą- Zuzanna Krótki s. 15-38
Dawne nazwy astrologii i astrologów Zuzanna Krótki s. 51-63
Polskie leksemy o rdzeniu '-próżn-' Zuzanna Krótki s. 55-76
Grzech i cnota w dawnych polskich jednostkach leksykalnych Zuzanna Krótki s. 69-90
Alkohol w leksyce staro- i średniopolskiej Zuzanna Krótki s. 83-100
Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej Zuzanna Krótki s. 175-187
"Nekromancja" w historii języka polskiego Zuzanna Krótki s. 183-194