Znaleziono 10 artykułów

Dorota Kozicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwudziestowieczne "podróże intelektualne" : między esejem a autobiografią Dorota Kozicka s. 41-59
    Zacytuj
  • Udostępnij
Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim 20-leciu) Dorota Kozicka s. 125-144
Sylwia Chutnik, czyli kobieta w mieście Dorota Kozicka s. 131-142
Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii Dorota Kozicka s. 139-143
Pamflet jaki jest, każdy widzi Tomasz Stępień Dorota Kozicka (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Wędrowcy światów prawdziwych : dwudziestowieczne relacje z podróży", Dorota Kozicka, Kraków 2003 : [recenzja] Maciej Wróblewski Dorota Kozicka (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Umysł w stanie nieustannego tworzenia" : o krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym Dorota Kozicka s. 265-274
Podróżny horyzont rozumienia Dorota Kozicka s. 270-285
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tradycja i transgresja : od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „Formach powojennych” Czesława Miłosza", Bogusław Grodzki, Lublin 2002 : [recenzja] Dorota Kozicka Bogusław Grodzki (aut. dzieła rec.) s. 272-278
Czy zawsze lege artis? : Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej Dorota Kozicka Katarzyna Wąsala s. 381-384