Znaleziono 5 artykułów

Sławomir G. Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fifteen Years of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin : 1965-1980 Sławomir G. Kozłowski s. 1-9
Zasobowa koncepcja rozwoju regionu a perspektywy rozwojowe Lubelszczyzny Sławomir G. Kozłowski s. 1-18
Demontaż państwa opiekuńczego, a rozwarstwienie dochodowo-majątkowe w Stanach Zjednoczonych Sławomir G. Kozłowski s. 29-42
What is left of the Polish third way? Sławomir G. Kozłowski s. 59-73
Finansowanie aktywizacji słabo rozwiniętych regionów Jugosławii Sławomir G. Kozłowski s. 69-88