Znaleziono 11 artykułów

Krzysztof Kowalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przełom w mariologii Lutra? : Doktor Marcin komentuje "Magnificat" Krzysztof Kowalik s. 17-69
Per Mariam ad Iesum : Per Iesum ad Mariam Krzysztof Kowalik s. 22-33
Wiara. Modlitwa. Życie : Maryja wzorem chrześcijanina Krzysztof Kowalik s. 31-40
W komunii z Ojcem Synem i Duchem Świętym : trynitarna odnowa teologii kapłaństwa Krzysztof Kowalik s. 93-101
Seks - tabu? Dylematy katolickiej doktryny moralnej Krzysztof Kowalik s. 118-129
"Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i Św. Jana Chrzciciela w kulturze Średniowiecznej", R. Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Krzysztof Kowalik Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 182-184
Maryja w tajemnicy zbawienia : szansa ekumeniczna? Krzysztof Kowalik s. 187-196
"Ten, który sprawia wszystko" : obraz Boga w Komentarzu Lutra do "Magnifikat" Krzysztof Kowalik s. 229-254
"Wielkie rzeczy", które uczynił Bóg Ojciec Maryi według "Komentarza do Magnificat" Marcina Lutra Krzysztof Kowalik s. 286-303
"Fulgens corona" dla doktryny niepokalanego poczęcia Krzysztof Kowalik Karol Porczak (aut. dzieła rec.) s. 293-297
Święto Mariologa Krzysztof Kowalik s. 349-354