Znaleziono 1 artykuł

Daniel Kosiorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal realisation using robust and nonparametric tools offered by a dData Depth Concept Ewa Kosiorowska Daniel Kosiorowski Zygmunt Zawadzki s. 34-52