Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Korzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy raport ambasadora PRL w Moskwie Tadeusza Gedego (1957 r.) Andrzej Korzon s. 121-137
Próba syntezy najnowszej historii Polski : uwagi o książce Adama Paczkowskiego "Pół wieku dziejów Polski 1939-1989" Andrzej Korzon s. 123-140
Skrócona misja ambasadora brytyjskiego w Polsce w 1956 r. Andrzej Korzon s. 155-183
"Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947 : dokumenty i materiały", oprac. Roman Polny ; pod red. Stanisława Skrzeszewskiego, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Korzon Roman Polny (aut. dzieła rec.) Stanisław Skrzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Polska 1957 i 1958 r. w oczach Moskwy Andrzej Korzon s. 185-190