Znaleziono 2 artykuły

Margarita A. Korzo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Psalmy Dawidowe” (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji „Katechizmu Heidelberskiego” w Polsce Margarita A. Korzo s. 53-63
O tekstach religijnych w XVI-wiecznych elementarzach polskich Margarita A. Korzo s. 169-189