Znaleziono 5 artykułów

Mariusz Korzeniowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy w Rosji wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Mariusz Korzeniowski s. 70-84
Lubelski Miejski Komitet Obywatelski w latach 1914 - 1915 Mariusz Korzeniowski s. 161-174
Wydział Opieki nad Dziećmi Centralnego komitetu Obywatelskiego w Rosji - powstanie i początki działalności Mariusz Korzeniowski s. 165-179
"Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920", Mariusz Korzeniowski, Lublin 2009 : [recenzja] Julia Kupidura Mariusz Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Struktura organizacyjna i początki działalności Centralnego Mariusz Korzeniowski s. 343-368