Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Kopyś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca polskiej i węgierskiej opozycji w latach osiemdziesiątych XX wieku Tadeusz Kopyś s. 51-74
Kościół Katolicki na Węgrzech w latach 1945-1989 ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Watykańskiego II Tadeusz Kopyś s. 85-122
Funkcjonowanie rad i komitetów rewolucyjnych w Budapeszcie na jesieni 1956 roku Tadeusz Kopyś s. 337-355
Wzrost aktywności mniejszości narodowych w Polsce po przemianach październikowych w 1956 r. Tadeusz Kopyś s. 409-428
Polityka wewnętrzna Rumunii w okresie powstania NSZZ "Solidarność" Tadeusz Kopyś s. 497-505