Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Kopacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza German Ritz Andrzej Kopacki (tłum.) s. 29-48
Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji German Ritz Andrzej Kopacki (tłum.) s. 43-60
Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy German Ritz Andrzej Kopacki (tłum.) s. 146-155
Modernizm - postmodernizm : w Polsce, czyli Nigdzie German Ritz Andrzej Kopacki (tłum.) s. 183-187
"Historia społeczna, historia codziennści, mikrohistoria, t. 1", Winfried Schulze [wyd.], przeł. Andrzej Kopacki, Warszawa 1996 : [recenzja] Janusz Żarnowski Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) Winfried Schulze (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Nić w labiryncie pożądania : gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu", German Ritz, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2002 : [recenzja] Wojciech Śmieja Bronisław Drąg (aut. dzieła rec.) Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) German Ritz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212-216