Znaleziono 1 artykuł

Beata Konopska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r.", pod red. Teresy Bogacz, Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Teresa Bogacz (aut. dzieła rec.) Beata Konopska (aut. dzieła rec.) s. 138-140