Znaleziono 3 artykuły

Danuta Konieczka-Śliwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii Danuta Konieczka-Śliwińska s. 157-163
Międzynarodowa konferencja naukowa Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, Ostrawa, 24–25 maja 2013 roku Danuta Konieczka-Śliwińska s. 179-181
Posiedzenie Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych, Poznań, 14–15 kwietnia 2014 roku Danuta Konieczka-Śliwińska s. 244-246