Znaleziono 8 artykułów

Franciszek Koenig

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompozycje liturgiczne Gizeli Marii Skop zamieszczone w śpiewniku "Exultate Deo" i ich duszpasterska percepcja na przykładzie modlitewnika i śpiewnika "Droga do nieba" Franciszek Koenig s. 129-159
"Śląskie organy III. Materiały konferencji zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 20 marca 2013 roku", red. Grzegorz Poźniak, Piotr Tarliński Opole 2013 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) Piotr Tarliński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz OSPPE (1727–1758)", Maciej Jochymczyk, Lublin 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Maciej Jochymczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Śląskie organy IV. Materiały z konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 18 marca 2015", red. Grzegorz Poźniak, Piotr Tarliński, Opole 2015 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) Piotr Tarliński (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta roku liturgicznego", Marta Szymanowicz, wydanie drugie rozszerzone, dodatek nutowy, Lublin 2013 : [recenzja] Franciszek Koenig Marta Szymanowicz (aut. dzieła rec.) s. 489-490
Międzynarodowa konferencja naukowa "Musik als Brücke. Transferbewegungen des 17. bis 19. Jahrhunderts zwischen dem deutschsprachingen Ostmitteleuropa und den westlischen Nachbarländern" (Ratyzbona, 4–7 sierpnia 2014 r.) Franciszek Koenig s. 553-558
"Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa", Grzegorz Miśkiewicz, Lublin 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Piotr Wiśniewski Grzegorz Miśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Katalog organów diecezji opolskiej", Grzegorz Poźniak Opole 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 584-585